KHGD-dia-li-10-canh-dieu

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Đô thị hóa

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Đô thị hóa Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 2 (15 tiết). ĐÔ THỊ HÓA I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm về đô thị hóa the…

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 3 (10 tiết). PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÁO CÁO ĐỊA LÍ   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu …

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Biến đổi khí hậu

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Biến đổi khí hậu Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 1 (10 tiết). BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm, các b…

Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều | Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều

Từ khóa: Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều mới nhất. Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho từng tiết học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện…

Phụ lục I, II, III , IV, V môn địa lý lớp 10 cánh diều theo cv 5512

Từ khóa: Kế hoạch giáo dục địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều,  Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn địa lý lớp 10 cánh diều, Phụ lục 1 địa lí 10 cánh diều,  Phụ lục 3 địa lí 10 cánh diều,  Phụ lục 4 địa lí 10 cánh diều. Công văn 5…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào