Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 môn Địa lí sở Giáo dục Bạc Liêu

   Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 môn Địa lí sở Giáo dục Bạc Liêu có đáp án
Đề thi có định dạng word, dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng.

Câu 41: Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ

  A. tăng lao động làm việc trong các công ty liên doanh.

  B. mở thêm nhiều trung tâm đào tạo, hướng nghiệp.

  C. phát triển công nghiệp, dịch vụ ở vùng nông thôn.

  D. những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

  A. Chu Lai.

B. Nhơn Hội.

C. Hòn La.

D. Dung Quất.

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?

  A. Khánh Hòa.

B. Ninh Thuận.

C. Bình Thuận.

D. Bà Rịa - Vũng Tàu.

Câu 44: Đô thị của nước ta chủ yếu là nhỏ, phân bố phân tán làm hạn chế đến

  A. phân bố nguồn nhân lực đất nước.

B. tác phong và lối sống của người dân.

  C. xây dựng các nhà máy công nghiệp.

D. khả năng đầu tư phát triển kinh tế.

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu lượng nước trung bình lớn nhất của sông Hồng (trạm Hà Nội) vào thời gian nào sau đây?

  A. Tháng 7.

B. Tháng 8.

C. Tháng 9.

D. Tháng 6.

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diên tích rừng so với diện tích toàn tỉnh nhỏ nhất?

  A. Bình Dương.

B. Tây Ninh.

C. Đồng Nai.

D. Bình Phước.

Câu 47: Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

  A. tăng cường hội nhập vào nền kinh tế khu vực.

  B. thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.

  C. sử dụng hợp lí nguồn lao động dồi dào trong nước.

  D. khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Câu 48: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nghề nuôi tôm nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây?

  A. Chất lượng con giống ngày càng cao.

B. Công nghiệp chế biến phát triển.

  C. Chính sách phát triển ngành nuôi trồng.

D. Kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.

Câu 49: Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do

  A. có số lượng doanh nghiệp lớn nhất trong cả nước.

  B. nắm giữ các ngành kinh tế then chốt của quốc gia.

  C. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP cả nước.

  D. chi phối hoạt động của tất cả các ngành kinh tế.

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây mía không phải là sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

  A. Đồng bằng Sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

  C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.


Tải file đầy đủ:

 Tải Xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: Diali.dvtuan.com

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC