Dia-li-10

Đề kiểm tra 1 tiết giữa kì 1 môn Địa lí lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 [có ma trận và đáp án đầy đủ]

Diali.dvtuan.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô  bộ Đề kiểm tra 1 tiết giữa kì 1 môn Địa lí lớp 10 Cánh diều năm 2022 - 2023 có đáp án . Tài liệu gồm 2 đề thi có ma trận chuẩn bám sát chương trình học và đáp án chi tiết, được bi…

Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn học/hoạt động giáo dục  địa lý, khối lớp 10 Khung kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn năm 2022 - 2023 được thực hiện theo phụ lục 1 ban hành tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT. K…

Sách giáo viên chuyên đề học tập Địa lí 10 cánh diều

Từ khóa: Sách giáo viên chuyên đề học tập Địa lí 10 cánh diều, SGV  chuyên đề học tập Địa lí 10 cánh diều,  Chuyên đề học tập Địa lí 10 cánh diều, Địa lí 10 cánh diều. Link tải: Đang cập nhật, thầy cô quay lại sau.

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Đô thị hóa

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Đô thị hóa Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 2 (15 tiết). ĐÔ THỊ HÓA I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm về đô thị hóa the…

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 3 (10 tiết). PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÁO CÁO ĐỊA LÍ   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu …

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Biến đổi khí hậu

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Biến đổi khí hậu Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 1 (10 tiết). BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm, các b…

Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều | Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều

Từ khóa: Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều mới nhất. Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho từng tiết học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện…

Phụ lục I, II, III , IV, V môn địa lý lớp 10 cánh diều theo cv 5512

Từ khóa: Kế hoạch giáo dục địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều,  Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn địa lý lớp 10 cánh diều, Phụ lục 1 địa lí 10 cánh diều,  Phụ lục 3 địa lí 10 cánh diều,  Phụ lục 4 địa lí 10 cánh diều. Công văn 5…

Kế hoạch bài dạy địa lí 10 kết nối tri thức cả năm theo công văn 5512 (file word)

Từ khóa: Kế hoạch bài dạy địa lí 10, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 kết nối tri thức cả năm, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 kết nối tri thức cả năm file word. Tài liệu gồm 215 trang word. Diali.dvtuan.com   xin chia s…

Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều cả năm theo công văn 5512 (file word)

Từ khóa: Kế hoạch bài dạy địa lí 10, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10   cánh diều cả năm, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều cả năm file word. Tài liệu gồm 242 trang word. PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TIẾT 1. BÀI 1…

Kế hoạch bài dạy địa lí 10 chân trời sáng tạo cả năm theo công văn 5512 (file word)

Từ khóa: Kế hoạch bài dạy địa lí 10, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 chân trời sáng tạo cả năm, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 chân trời sáng tạo cả năm file word. Tài liệu gồm 239 trang word. Diali.dvtuan.com  tổng hợ…

Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 3. Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng

Từ khóa: Giáo án địa lí 10 cánh diều, Giáo án địa lí 10 cánh diều file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều, Địa lí 10 cánh diều. Diali.dvtuan.com   xin chia sẻ đến thầy cô  Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 3. Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng. …

Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 2. Sử dụng bản đồ

Từ khóa: Giáo án địa lí 10 cánh diều, Giáo án địa lí 10 cánh diều file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều, Địa lí 10 cánh diều. Diali.dvtuan.com   xin chia sẻ đến thầy cô Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 2. Sử dụng bản đồ. Giáo án các bài tiế…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào