KHGD

Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn học/hoạt động giáo dục  địa lý, khối lớp 10 Khung kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn năm 2022 - 2023 được thực hiện theo phụ lục 1 ban hành tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT. K…

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Đô thị hóa

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Đô thị hóa Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 2 (15 tiết). ĐÔ THỊ HÓA I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm về đô thị hóa the…

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 3 (10 tiết). PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÁO CÁO ĐỊA LÍ   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu …

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Biến đổi khí hậu

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Biến đổi khí hậu Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 1 (10 tiết). BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm, các b…

Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều | Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều

Từ khóa: Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều mới nhất. Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho từng tiết học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện…

Phụ lục I, II, III , IV, V môn địa lý lớp 10 cánh diều theo cv 5512

Từ khóa: Kế hoạch giáo dục địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều,  Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn địa lý lớp 10 cánh diều, Phụ lục 1 địa lí 10 cánh diều,  Phụ lục 3 địa lí 10 cánh diều,  Phụ lục 4 địa lí 10 cánh diều. Công văn 5…

Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo Công văn 5512 file word đầy đủ

Khotailieuonthi247.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô  Phụ lục 1,  Phụ lục 2,  Phụ lục 3 môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo Công văn 5512. Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo (Phụ lục III Công văn 5512) Kế hoạch dạy học tổ …

Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 kết nối tri thức Công văn 5512

Diali.dvtuan.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô  Phụ lục 1,  Phụ lục 2,  Phụ lục 3 môn Địa lí 7 kết nối tri thức Công văn 5512. Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 kết nối tri thức (Phụ lục III Công văn 5512) Kế hoạch dạy học tổ chuyên môn Đị…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào