Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều | Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều

Từ khóa: Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều mới nhất.Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho từng tiết học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy - học môn Địa lí 10 Cánh diều.

Mẫu kế hoạch dạy học môn Địa lý 10cánh diều giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 - 2023 phù hợp với trường mình.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: ĐỊA LÍ; LỚP 10 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

(Năm học 2022 - 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Thứ tự tiết

Bài học

Số tiết

Thời điểm

1Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh1Tuần 1
2Bài 2. Sử dụng bản đồ

3

Tuần 1
3Tuần 2
4Tuần 2
5Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng1Tuần 3
6Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

3

Tuần 3
7Tuần 4
8Tuần 4
9Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

3

Tuần 5
10Tuần 5
11Tuần 6
12Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất2Tuần 6
13
Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
Tuần 7
142Tuần 7
15Tuần 8
16Ôn tập giữa kì I1Tuần 8
17Kiểm tra giữa kì I1Tuần 9
18Bài 8. Khí áp, gió và mưa


4


Tuần 9
19Tuần 10
20Tuần 10
21Tuần 11
22Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu1Tuần 11
23Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa

3

Tuần 12
24Tuần 12
25Tuần 13
26Bài 11. Nước biển và đại dương2Tuần 13
27Tuần 14
28Bài 12. Đất và sinh quyển

3

Tuần 14
29Tuần 15
30Tuần 16
31Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới1Tuần 16
32Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh1Tuần 16
33Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới2Tuần 17
34Tuần 17
35Ôn tập cuối kì I1Tuần 18
36Kiểm tra cuối kì I1Tuần 18
37Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số2Tuần 19
38Tuần 19
39Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa2Tuần 20
40Tuần 20
41Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế1Tuần 21
42Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia2Tuần 21
43Tuần 22
44Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản1Tuần 22
45Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản


4


Tuần 23
46Tuần 23
47Tuần 24
48Tuần 24
49Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp1Tuần 25
50Ôn tập giữa kì II1Tuần 25
51Kiểm tra giữa kì II1Tuần 26
52Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp1Tuần 26
53Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp


4


Tuần 27
54Tuần 27
55Tuần 28
56Tuần 28
57Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp1Tuần 29
58Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ1Tuần 29
59Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông


4


Tuần 30
60Tuần 30
61Tuần 31
62Tuần 31
63Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch


4


Tuần 32
64Tuần 32
65Tuần 33
66Tuần 33
67Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên1Tuần 34
68Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh1Tuần 34
69Ôn tập cuối kì II1Tuần 35
70Kiểm tra cuối kì II1Tuần 35

2. Chuyên đề lựa chọn 

Thứ tự tiết

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

1 - 10

Biến đổi khí hậu

10

Từ tuần 1 đến tuần 10

11 - 25

Đô Thị Hóa

15

Từ tuần 11 đến tuần 25

26 - 35

Phương pháp viết báo cáo địa lí

10

Từ tuần 26 đến tuần 35

Thầy cô xem và tải thêm trọn bộ: Phụ lục I, II, III, IV, V Địa lí 10 cánh diều Tại đây.

Tài liệu được chia sẽ miễn phí bởi: https://diali.dvtuan.com/
Mới hơn Cũ hơn

QC

QC