Tai-lieu-giao-vien

Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn học/hoạt động giáo dục  địa lý, khối lớp 10 Khung kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn năm 2022 - 2023 được thực hiện theo phụ lục 1 ban hành tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT. K…

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Đô thị hóa

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Đô thị hóa Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 2 (15 tiết). ĐÔ THỊ HÓA I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm về đô thị hóa the…

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Phương pháp viết báo cáo địa lí Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 3 (10 tiết). PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÁO CÁO ĐỊA LÍ   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu …

Kế hoạch bài dạy chuyên đề địa lí 10 cánh diều | Giáo án chuyên đề địa lí 10 cánh diều - Chuyên đề Biến đổi khí hậu

Từ khóa: Giáo án chuyên đề môn Địa lí 10 cánh diều, Giáo án chuyên đề Biến đổi khí hậu Địa lí 10 cánh diều, KHBD chuyên đề Địa lí 10 cánh diều. CHUYÊN ĐỀ 1 (10 tiết). BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm, các b…

Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều | Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều

Từ khóa: Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều mới nhất. Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho từng tiết học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện…

Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giảng dạy địa lí Việt Nam lớp 12

Bài hát là gì?           Bài hát hay còn gọi là bài ca, ca khúc, khúc ca thường là một sản phẩm âm nhạc, gồm có phần lời hát và giai điệu nhạc.Thường được thể hiện bằng các giọng hát của con người và có nhạc cụ kèm theo. Tục ngữ là gì?      …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào