Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn học/hoạt động giáo dục  địa lý, khối lớp 10Khung kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn năm 2022 - 2023 được thực hiện theo phụ lục 1 ban hành tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT.

Kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn được lập ra nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn Địa lí 10 cánh diều bao gồm:

- Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều.

- Kế hoạch kiểm tra đánh giá Địa lí 10 cánh diều.

- Thiết bị dạy học, phòng bộ môn, thí nghiệm,...

....

Tải về | WORD 

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC