Dia-li-thcs

Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí tỉnh Quảng Trị năm học 2023-2024

Diali.dvtuan.com  tổng hợp, sưu tầm và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô và các em học sinh  Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí tỉnh Quảng Trị năm học 2023-2024 . Hi vọng, với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các em học sinh có thêm tài liệu ô…

Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí tỉnh Thái Bình năm học 2023-2024

Diali.dvtuan.com  tổng hợp, sưu tầm và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô và các em học sinh  Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí tỉnh Thái Bình năm học 2023-2024 . Hi vọng, với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các em học sinh có thêm tài liệu ôn …

Đề thi vào lớp 10 chuyên môn Địa lí tỉnh Quảng Trị năm học 2017-2018

Diali.dvtuan.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô và các em học sinh  Đề thi vào lớp 10 chuyên môn Địa lí tỉnh Quảng Trị năm học 2017-2018 . Đề thi gồm 1 trang, 150 phút. Hi vọng đây là tài liệu bổ ích để các em học sinh và quý thầy cô có …

Đề thi vào lớp 10 chuyên môn Địa lí tỉnh Quảng Trị năm học 2023-2024

Diali.dvtuan.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô và các em học sinh  Đề thi vào lớp 10 chuyên môn Địa lí tỉnh Quảng Trị năm học 2023-2024 . Đề thi gồm 1 trang, 150 phút. Kì thi được tổ chức vào ngày 02/6/2023. Hi vọng đây là tài liệu bổ í…

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 9 huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023

Diali.dvtuan.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô và các em học sinh  Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Địa lí huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023 . Đề thi gồm 1 trang,  5 câu. Hi vọng, đề thi sẽ là tài liệu bổ ích giúp thầy…

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 theo chuyên đề

Diali.dvtuan.com   xin chia sẻ đến thầy cô và các em học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9. Tài liệu bao gồm các chuyên đề địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế địa lí Việt Nam. Tài liệu nêu rõ mục tiêu, các hoạt động để ôn tập hiệu …

Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo Công văn 5512 file word đầy đủ

Khotailieuonthi247.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô  Phụ lục 1,  Phụ lục 2,  Phụ lục 3 môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo Công văn 5512. Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo (Phụ lục III Công văn 5512) Kế hoạch dạy học tổ …

Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 kết nối tri thức Công văn 5512

Diali.dvtuan.com  tổng hợp và chia sẻ miễn phí  đến thầy cô  Phụ lục 1,  Phụ lục 2,  Phụ lục 3 môn Địa lí 7 kết nối tri thức Công văn 5512. Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 kết nối tri thức (Phụ lục III Công văn 5512) Kế hoạch dạy học tổ chuyên môn Đị…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào