Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 kết nối tri thức Công văn 5512

Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 kết nối tri thức Công văn 5512.Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 kết nối tri thức (Phụ lục III Công văn 5512)

Kế hoạch dạy học tổ chuyên môn Địa lí 7 kết nối tri thức (Phụ lục I Công văn 5512)

Khung kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 Kết nối

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC