Dia-li-10-ket-noi-tri-thuc

Kế hoạch bài dạy địa lí 10 kết nối tri thức cả năm theo công văn 5512 (file word)

Từ khóa: Kế hoạch bài dạy địa lí 10, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 kết nối tri thức cả năm, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 kết nối tri thức cả năm file word. Tài liệu gồm 215 trang word. Diali.dvtuan.com   xin chia s…

Chuyên Đề Học Tập Địa Lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Link tải file PDF  Chuyên Đề Học Tập Địa Lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Địa lí là môn học tổng hợp bao gồm các kiến thức về tự nhiên và kinh tế - xã hội. Môn Địa lí giúp các em lĩnh hội các tri thức khoa học, hiện đại của Địa lí học; các v…

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Địa Lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1, KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 MÔN ĐỊA LÍ 1.1. Nội dung 1.2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. 1.3. Thời lượng thực hiện 1.4. Phương pháp dạy học 1.5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập,…

Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Địa Lí 10 – Kết Nối Tri Thức

Chuyên đề học tập Địa lí 10  -  Kết Nối Tri Thức   là cuốn sách thuộc bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tư tưởng xuyên suốt trong SGK cho tất cả môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào