Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Địa Lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 
Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1, KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 MÔN ĐỊA LÍ
1.1. Nội dung
1.2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực.
1.3. Thời lượng thực hiện
1.4. Phương pháp dạy học
1.5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10
2.1. Nguyên tắc biên soạn.
2.2. Quan điểm tiếp cận, biên soạn.
2.3. Giới thiệu cấu trúc sách, cấu trúc bài học
3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
3.1. Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí lớp 10.
3.2. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Địa lí nhằm phát triển năng lực học sinh.
4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
4.1. Kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực
4.2. Một số hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá, tự đánh giá.
5. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC.
5.1 Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách giáo viên.
5.2. Giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học.

Phần hai. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)
1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)
2. HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN CÁC DẠNG BÀI.

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC