Bài tập cuối khóa Modun 9 - Địa lí THPT đầy đủ miễn phí

 Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Bài tập cuối khóa Modun 9 - Địa lí THPT đầy đủ.

Sản phẩm cuối khóa Module 9 này, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch bài dạy để nộp hoàn thiện bài tập cuối khóa Module 9 – GDPT 2018 của mình. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 THPT các môn để có thêm nhiều kinh nghiệm. 

Tài liệu gồm:

- Đáp án câu hỏi tự luận Modun 9

- Phân tích kế hoạch bài dạy Modun 9

- Đánh giá cuối khóa Module 9 

- Bản mô tả phương án ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động học trong kế hoạch bài dạy

- Mô đun 9 ứng dụng công nghệ thông tin,khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ


Link Google Drive tải file word đầy đủ, miễn phí

Link dự phòng: Tải xuống
Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC