Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo (đúng 100%-10 điểm)

  Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Địa lý 10 Chân trời sáng tạo.

Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ đến quý thầy cô tài liệu để ôn tập kiểm tra tập huấn môn địa lý lớp 10 theo sách giáo khóa chương trình mới của bộ sách Chân trời sáng tạo.

Đáp án kiểm tra tập huấn SGK mới lớp 10 môn Địa lý Chân trời sáng tạo

Câu 1. Quan điểm biên soạn của sách giáo khoa Địa lí 10 là

 • a. Tăng tính hấp dẫn của sách giáo khoa thông qua kênh hình và kênh chữ.
 • b. Bám sát Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tiếp nối sách hiện hành và sách giáo khoa ở các nước tiên tiến.
 • c. Chú trọng sách giáo khoa là công cụ giúp học sinh tự học.
 • d. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 2. Tư tưởng chủ đạo của sách giáo khoa Địa lí 10.

 • a. Chú trọng xây dựng kiến thức và kĩ năng địa lí cho học sinh
 • b. Phát triển năng lực, đổi mới và sáng tạo, vận dụng dạy học tích hợp, tích cực hoá hoạt động của học sinh
 • c. Đổi mới và sáng tạo, giúp học sinh tự đọc, tự học và tư duy
 • d. Chú trọng thiết kế về nội dung và hình thức sách, giúp học sinh tăng sự hứng thú khi vào mỗi bài học

Câu 3. Cấu trúc của sách giáo khoa Địa lí 10 bao gồm

 • a. 10 chương và 40 bài (bao gồm Bài mở đầu).
 • b. 11 chương và 41 bài (bao gồm Bài mở đầu).
 • c. 11 chương và 40 bài (bao gồm Bài mở đầu).
 • d. 10 chương và 41 bài (bao gồm Bài mở đầu).

Câu 4. Cấu trúc của Chuyên đề học tập Địa lí 10 bao gồm các chuyên đề

 • a. Biến đổi khí hậu, Phương pháp viết báo cáo, Đô thị hoá.
 • b. Phương pháp viết báo cáo địa lí, Đô thị hoá, Biến đổi khí hậu.
 • c. Biến đổi khí hậu, Đô thị hoá, Phương pháp viết báo cáo địa lí.
 • d. Biến đổi khí hậu, Đô thị hoá, Phương pháp viết báo cáo.

Câu 5. Cấu trúc trong từng bài học, bao gồm những phần sau (theo thứ tự):

 • a. Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
 • b. Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Củng cố, Vận dụng.
 • c. Mở đầu, Yêu cầu cần đạt, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
 • d. Mở đầu, Yêu cầu cần đạt, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập – Vận dụng.

Câu 6. Việc kết hợp các phương pháp dạy học trong giảng dạy sẽ mang lại hiệu quả gì?

 • a. Cảm giác hứng thú học tập cho học sinh
 • b. Đa dạng hóa hoạt động dạy, học
 • c. Đạt được yêu cầu cần đạt của mỗi bài học
 • d. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7. Dạy học trực quan là phương pháp dạy học

 • a. sử dụng những phương tiện trực quan (bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật,…) làm công cụ hỗ trợ học sinh hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất.
 • b. trong đó học sinh thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành.
 • c. sử dụng những kĩ thuật, công cụ hỗ trợ học sinh hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất.
 • d. tạo cơ hội cho học sinh phát triển, sáng tạo, áp dụng và trải nghiệm trong một không gian lớp học được tổ chức lại thành các góc học tập.

Câu 8. Phần kiến thức mở rộng và nâng cao nằm trong nội dung nào?

 • a. Âm vang di sản
 • b. Em có biết
 • c. Ô cửa tri thức
 • d. Kết nối hiện tại

Câu 9. Hoạt động Vận dụng trong các bài học của sách giáo khoa Địa lí 10 nhằm

 • a. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.
 • b. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.
 • c. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.
 • d. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 10. Các trang web cho tài liệu học điện tử, phục vụ sách giáo khoa Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo) là

 • a. taphuan.nxbgd.vn, hanhtrangso.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.
 • b. boiduong.nxbgd.vn,hanhtrangso.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.
 • c. taphuan.nxbgd.vn, hanhtrang.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.
 • d. boiduong.nxbgd.vn,hanhtrangso.nxbgd.vn, www.chantroisangtao.vn.

Trên đây là tài liệu tham khảo được chia sẻ miễn theo chương trình tập huấn của thầy cô giáo môn Địa lý lớp 10.

 Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC