Đề chọn học sinh giỏi lớp 12 vòng tỉnh môn Địa lí tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023

Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 vòng tỉnh môn Địa lí tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023.

Đề thi gồm 2 trang, kì thi diễn ra ngày 21/10/2022.

Hi vọng đề thi góp phần giúp thầy cô và các em học sinh có thêm nguồn tài liệu cho việc ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí trong kì thi sắp tới.Câu I. (3 điểm)

1. Tại sao vào mùa hạ ở bán cầu Bắc, tổng bức xạ ở Cực cao hơn ở Xích đạo nhưng nhiệt độ không khí ở đây vẫn thấp?

2. Vì sao ở khu vực gió mùa có hai hướng gió trái ngược nhau theo mùa?

Câu II. (2 điểm)

1. Vì sao ngành du lịch ngày càng được phát triển mạnh ở nhiều nước và mở rộng phạm vi du lịch quốc tế?

2. So sánh sự phát triển của ngành dịch vụ ở các nước phát triển và đang phát triển.

Câu II. (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: 

1. Giải thích tại sao vùng khí hậu Nam Bộ có chế độ nhiệt ổn định nhất cả nước? 

2. Chứng minh tài nguyên đất của nước ta đa dạng. 

Câu IV. (2 điểm)

1. Tại sao trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, đô thị hoá bền vững trở thành mục tiêu quan trọng?

2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, so sánh sự khác biệt trong phân bố dân cư giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu V. (5 điểm) 

1. Cho bảng số liệu:

Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích về tình hình phát triển của ngành thủy sản nước ta trong giai đoạn 2015 - 2021.

2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm của nước ta.

3. Tại sao nói “Công nghiệp khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ không chỉ là động lực phát triển kinh tế của vùng mà còn có ý nghĩa cả nước”?

Câu VI. (5 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: 

1. Giải thích tại sao phải cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

2. Phân tích nhận định: “Phát triển thủy điện ở Tây Nguyên là cần thiết, nhưng cần thận trọng trong việc xây dựng và vận hành các công trình thủy điện ở đây”.

3. Chứng minh Đông Nam Bộ có ngành công nghiệp phát triển nhất cả nước.

Nguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí.

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC