[ĐỊA LÍ 7] Bài giảng Powerpoint Địa lí 7 chân trời sáng tạo

 Từ khóa: Bài giảng Powerpoint Địa lí 7 chân trời sáng tạo, Bài giảng Powerpoint Địa lí 7 mới nhất, Bài giảng Powerpoint Địa lí 7 chương trình 2018.Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Kho Bài giảng Powerpoint Địa lí 7 chân trời sáng tạo chương trình 2018.

Chương 1. CHÂU ÂU

 • Bài 1 .Thiên nhiên châu Âu           
 • Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu 
 • Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
 • Bài 4. Liên minh châu Âu

Chương 2. CHÂU Á

 • Bài 5.Thiên nhiên châu Á
 • Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
 • Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
 • Bài 8.Thực hành: Tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á

Chương 3. CHÂU PHI

 • Bài 9. Thiên nhiên châu Phi
 • Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
 • Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhièn châu Phi
 • Bài 12. Thực hành: Sưu tẩm tư liệu vể Cộng hoà Nam Phi

Chương 4. CHÂU MĨ

 • Bài 13. Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ
 • Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
 • Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bển vững, một số trung tâm kinh tế ca Bắc Mỹ
 • Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
 • Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn để đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh
 • Bài 18. Vấn để khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Chương 5. CHÂU ĐẠI DƯƠNG

 • Bài 19. Thiên nhiên châu Đại Dương
 • Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrâỵ-li-a
 • Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

Chương 6. CHÂU NAM CỰC

 • Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực 
 • Bài 23. Thiên nhiên châu Nam Cực 
 • Chủ đề chung 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí
 • Chủ đề chung 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại

 

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí
 1. CHƯƠNG 1: Tải xuống
 2. CHƯƠNG 2: Tải xuống
 3. CHƯƠNG 3: Tải xuống
 4. CHƯƠNG 4: Tải xuống
 5. CHƯƠNG 5: Tải xuống
 6. CHƯƠNG 6: Tải xuống
Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC