Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 1. Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Từ khóa: Giáo án địa lí 10 cánh diều, Giáo án địa lí 10 cánh diều file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều, Địa lí 10 cánh diều.

Diali.dvtuan.com xin chia sẻ đến thầy cô Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 1. Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Giáo án các bài tiếp theo được cập nhật liên tục trên website.



Bài 1. MÔN ĐỊA LÍ VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGH NGHIỆP CHO HỌC SINH

(Số tiết: 1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

- Ghi nhớ được các đặc đim cơ bn của môn Địa lí trong chương trình học ph thông.

- Xác định được việc học tập môn Địa lí mang lại nhng vai trò, lợi ích gì đi với bn thân học sinh và trong cuộc sng.

- Xác định được nhừng ngành ngh có liên quan đến kiến thức địa lí.

1.2. Về năng lực

a. Năng lực chung:

* Tự học tự ch:

- Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Đánh giá và điều chinh được kế hoạch học tập: hình thành cách học riêng ca bn thân: tìm kiếm, lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp.

- Ghi chép thông tin bng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi nhớ, sử dụng, b sung khi cần thiết.

* Giao tiếp hợp tác:

- Biết s dụng ngôn ng kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ng đa dạng đ trình bày thông tin, ý tưởng và đ tho luận, lập luận, đánh giá các vn đề.

- Biết ch động trong giao tiếp, tự tin và biết kiêm soát cám xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.

* S dụng CNTT và truyền thông

Có th s dụng các phương tiện công nghệ đ h trợ tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung bài học

b. Năng lực địa lí

* Nhận thức khoa học địa lí:

- Xác định và lí gii được vai trò, đặc diêm ca bộ môn Địa lí.

- Phân tích được nh hưởng ca môn Địa lí đi với việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai ca học sinh.

* Tìm hiu địa lí

- Tìm hiu các thông tin liên quan đến các ngành nghề được h trợ định hướng từ việc học tập bộ môn địa lí trong trường học.

* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Trình bày ý tưởng và dự định ngh nghiệp trong tương lai.

1.3. Về phẩm chất

- Chăm ch: tích cực tìm thông tin và hứng thú với việc học.

- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập bn thân được phân công khi làm việc nhóm, làm bài tập vận dụng.

- Nhân ái: tôn trọng các đặc thù riêng cùa từng ngành ngh.

- Trung thực: có ý thức trong việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

II. THIT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

2.1. Thiết bị dạy học

- Giấy kh lớn, bút lông, nam châm gn bang, phiếu học tập.

- Hình ảnh, đoạn video tư liệu.

- Phần thưởng cho trò chơi (nếu có).

2.2. Học liệu

- Sách giáo khoa, tập ghi chép.

- Giy note

III. PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC

- Phương pháp vấn đáp/đàm thoại.

- Phương pháp tranh luận, phản biện (ủng hộ/phản đối).

- Phương pháp nêu vấn đề.

- Phương pháp thảo luận.

- Kỹ thuật mảnh ghép.

- Kỹ thuật khăn trải bàn.

- Kỹ thuật XYZ.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Ổn định:

4.2. Kiểm tra bài cũ: Không

4.3. Hoạt động học tập:

Hoạt động 1: M đầu (Tình huống xuất phát) - 10 phút

a. Mục tiêu:

- Tạo hứng khới cho bài học, phát triên năng lực tư duy, giao tiếp, thống kê và kha năng liên kết kiến thức cua học sinh.

- Kim tra kiến thức nn tng về bộ môn ca học sinh.

b. Nội dung:

Học sinh thực hiện trò chơi “Tôi là Địa lí, bạn biết gì về tôi”

c. Sản phẩm:

- Câu tr lời của học sinh trên giy note.

- Bn nội dung thuyết trình nhóm.

d. Tổ chức thực hiện

- Bước 1: - Chuyên giao nhiệm vụ: GV giới thiệu sơ lược v môn học Địa lí, sau đó thông qua cách thực hiện trò chơi “Tôi là Địa lí, bạn biết gì về tôi”.

Cách chơi:

+ Mi học sinh s dụng 1 tờ giy note ghi nhanh câu tra lời cho câu hi tiêu đề ca trò chơi. GV có th yêu cầu học sinh hoặc chuẩn bị sn 4 màu giy note và phát ngu nhiên cho hoc- sinh. Lớp sau đó s tạo thành 4 nhóm theo màu (ví dụ: xanh, đỏ, hồng, trng....).

+ HS ghi ít nhất 5 đáp án ngn về các vn đ liên quan đến địa lí mà em biết và thực hiện câu tra lời trong vòng 2 phút. Mi câu tr lời không dài quá 10 từ và không ngn quá 3 từ.

+ 4 HS hoàn thành câu tra lời nhanh nhất s là 4 nhóm trưởng và đi thu câu tr lời theo màu giy note ca mình khi hết thời gian: 4 học sinh nộp câu trlời muộn nhất s lên bng thuyết trình câu tr lời ca nhóm.

+ Sau khi thu phiếu tr lời, nhóm trưởng, người thuyết trình tìm thêm 1 bạn làm thư kí tng hợp nhanh câu tr lời ca các thành viên trong nhóm, loại b các ý trùng lặp, sau đó phác tho thành bài thuyết trình ngn về các nội dung còn lại.

 + Các nhóm có quyền đi người thuyết trình trong giai đoạn này, mi nhóm có 1 phút trình bày nội dung ca nhóm.

+ Các nhóm bình chọn nhóm có các câu tr lời hay nht và nhóm thuyết trình tt nhất.

- Bước 2 - Thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện trò chơi theo các phần: tr lời câu hi – hoàn thành phn chọn lọc và phác tho nội dung thuyết trình.

- Bước 3 - Báo cáo, thảo luận: Bình chọn - Trao thưởng với phần quà chuẩn bị sn của GV (nếu có).

- Bước 4 - Kết luận: GV tng kết và dn dt vào bài.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MI (30 PHÚT)

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái quát v môn địa lí trường ph thông

(10 phút)

a. Mục tiêu

- Khái quát đặc điểm ca môn Địa lí trong trường học.

- Tng hợp nhng hiêu biết cơ bn của học sinh về bộ môn Địa lí.

b. Nội dung

Học sinh liên kết với hoạt động Khi động đ tr lời nhanh các câu hi ca GV.

c. Sản phẩm

Nội dung tra lời câu hỏi ca HS.

d. Tổ chức thực hiện

Chuyn giao nhiệm vụ: GV đặt câu hi theo dạng 5W1H đê HS suy nghĩ, tìm câu trà lời.

1. Em đã học môn Địa lí từ khi nào? (When)

2. Môn Địa lí trong nhà trường được bt nguồn từ đâu? (Where)

3. Tại sao nói môn Địa lí có mi liên hệ chặt ch với thực tin? (Why)

4. Em được học nhng gì trong bộ môn Địa lí? (What)

5. Em hãy kê tên 1 nhà Địa lí học nôi tiếng mà em biết? (Who)

6. Môn Địa lí có liên hệ với các môn học khác như thế nào? Cho ví dụ cụ th. (How)

- Thực hiện nhiệm vụ: HS trlời nhanh câu hôi theo chi định của GV.

- Báo cáo, thảo luận: Ở mỗi câu hỏi, GV chỉ định ít nhai 3 học sinh tr lời đ tông hợp kiến thức.

- Kết luận, nhận định:

+ GV nhận xét, tuyên dương các câu tr lời đúng, logic.

+ GV tng hợp kiến thức và phn hi thông tin.

Hoạt động 2.2:  Tìm hiểu về vai trò của môn địa lí đi với cuộc sng

(15 phút)

a. Mục tiêu

- Xác định vai trò ca bộ môn Địa lí.

- Tr lời được câu hi vì sao phi học Địa lí trong nhà trường.

b. Nội dung

Học sinh tra lời câu hi: Trong cuộc sng thường ngày, em đã vận dụng môn địa lí nhùng việc gì?

c. Sản phm

Nội dung tr lời câu hi của HS.

d. Tổ chức thực hiện

- Chuyển giao nhiệm vụ:

+ GV đặt câu hỏi, học sinh suy nghĩ tìm câu tr lời trong 3 phút

+ Chia sẽ kết qủa làm việc với bạn bên cạnh trong 3 phút

+ GV gọi ngu nhiên 2 đến 3 HS trình bày trước lớp

- Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân và chia sẻ trong 6 phút theo hình thức Think - Pair – Share.

+ 3 phút làm việc cá nhân

+ 3 phút chia s cặp

+ 2 phút trình bày trước lớp cho mồi cá nhân.

- Báo cáo, tho luận:

+ HS báo cáo 2 phút trước lớp

- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, tuyên dương học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; chốt kiến thức.

Hoạt động 2.3: Môn địa lí vi định hướng ngh nghiệp (10 phút)

a. Mục tiêu

- Xác định nhng ngành ngh có liên quan đến môn Địa lí.

- Đánh giá nh hưởng ca việc học môn Địa lí với định hướng lựa chọn ngh nghiệp trong tương lai.

b. Nội dung

Học sinh hoàn thành phiếu học tập và tr lời các câu hi ca GV theo kĩ thuật “Tia chớp”.

c. Sản phm:

Phiếu học tập hoàn thiện.

Cho biết nghề nghiệp dự định trong tương lai của em?

Theo em, môn địa lí giúp ích gì cho nghề nghiệp đó?

 

 

d. T chức thực hiện

- Chuyên giao nhiệm vụ: Mi học sinh tự lập phiếu học tập như nội dung GV yêu cầu, suy nghĩ tr lời hoàn thiện nội dung 2 câu hi.

- Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian 5 phút.

- Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian, GV ch định học sinh trình bày nhanh câu tr lời ca cá nhân, xoay vòng ln lượt ít nhất 5 học sinh nêu lên suy nghĩ ca mình.

- Kết luận, nhận định:

+ GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của học sinh.

+ GV tng hợp kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (4 PHÚT)

a. Mục tiêu:

Cng c lại kiến thức bài học

b. Nội dung

- GV t chức trò chơi ngn. HS tham gia trò chơi để củng cổ bài học.

- Trò chơi: ĐI TÌM MỘT NỮA

c. Sn phẩm

- Kết quá ghép nối kiến thức cùa trò chơi.

- Bộ thẻ: (GV ct nh các ô rời ra)

Tổ chức thực hiện:

Môn Địa lí bậc THPT

THUỘC NHÓM BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

Địa lí tự nhiên gồm có

ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU, THỦY VĂN, ĐT ĐAI, SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Thương mại và du lịch

THUỘC NGÀNH DỊCH VỤ

Môn Địa lí

ĐƯỢC HỌC Ở TT CẢ CÁC CP

Nội dung môn Địa lí

CÓ THHÔ TRỢ NHIU LĨNH VỤC, NGÀNH NGH

 - Chuyển giao nhiệm vụ:

+ GV giới thiệu th lệ trò chơi: Mi nhóm HS (5 người) nhận 1 bộ th ghép ni gồm 2 màu – th xanh và th hồng, trong thời gian 2 phút ghép thành các cặp th theo nội dung tương ứng, khi có 1 nhóm hoàn thành trước thì trò chơi kết thúc và nhóm hoàn thành sẽ được điểm cộng.

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trò chơi.

- Báo cáo, thảo luận: Nhóm hoàn thành trò chơi đầu tiên báo cáo kết qu. Các nhóm còn lại nhận xét.

- Kết luận, nhận định: GV kiểm tra, đánh giá kết quả, tích điểm cộng cho nhóm hoàn thành xut sc.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (1 PHÚT)

a. Mục tiêu

Vận dụng kiến thức đã học

b. Nội dung: HS thực hiện bài tập nhà theo yêu cầu.

c. Sn phm: Nội dung tr lời cho yêu cầu được đưa ra mục t chức thực hiện.

d. Tổ chức thực hiện:

- Chuyn giao nhiệm vụ: Tìm hiu và liệt kê các ngành học liên quan đến môn Địa lí.

- Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà tìm hiu, ghi lại câu tr lời, s báo cáo vào tiết học sau.

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC