skkn-dia-li-8

Skkn Phương pháp sử dụng số liệu thống kê trong dạy học môn Địa lý nhằm tiếp cận Giáo dục Phẩm chất – Năng lực cho học sinh lớp 7, 8, 9

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.   Lý do chọn đề tài . Trong bối cảnh hiện nay toàn ngành giáo dục đang nổ lực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Giáo dục từng bước áp dụng phương tiện hiện đại …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào