[ĐỊA LÍ 6] Bộ Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 6 theo từng bài có đáp án - Kết nối tri thức

Bộ Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 6 theo từng bài có đáp án - Kết nối tri thức
Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất  

 • Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí 
 • Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ 
 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ 
 • Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ 
 •  Bài 5: Lược đồ trí nhớ 
Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời
 •  Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 • Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả  
 • Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả 
 • Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa 

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất 
 • Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo 
 • Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi  
 •  Bài 12: Núi lửa và động đất 
 • Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản 
 • Bài 14: Bài tập chuyên đề cấu tạo của trái đất. Vỏ trái đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu 

 • Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió 
 • Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa  
 • Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu 
 • Bài 18: Bài tập chuyên đề khí hậu và biến đổi khí hậu 
Chương 5: Nước trên Trái Đất 
 • Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước
 • Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà 
 • Bài 21: Biển và đại dương Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất  
 • Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất 
 • Bài 23: Sự sống trên Trái Đất
 • Bài 24: Rừng nhiệt đới 
 • Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất  
 • Bài 26: Bài tập chuyên đề đất và sinh vật trên trái đất 

Chương 7: Con Người và thiên nhiên 
 • Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới 
 • Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên  
 • Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
 • Bài 30: Bài tập chuyên đề con người và thiên nhiên

 

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC